Læs gerne mere om det her.

Bestil et gavekort

Et massage gavekort  kan sendes med posten ved at udfylde nedenstående formular. 
Ønsker du gavekortet tilsendt, skal betalingen overføres til Alternativ-kropsmassage kontonummer i Den Danske  Bank. Du behøver blot at overføre det beløb, behandlingens pris er på . 

Reg.nr  Konto nr.

Ved betaling bedes du venligst skrive "Gavekort" og dit navn. Gavekort kan også købes ved klinikken ved kontant betaling.

De gældende betingelser for en massage behandling v./ Alternativ-kropsmassage gavekort er følgende:

Sponsorerede gavekort er gældende 1 år fra udstedelsesdato,

Købte gavekort er gældende i 3 år fra udstedelsesdato.

Gavekortet kan bruges som betaling ved køb af en behandling pr. booking person ved Alternativ-kropsmassage og beløbet er i danske kroner.

Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter. Gavekort kan bestilles via formularen her nedenfor som man skal udfylde helt nede ved at sende retur til Alternativ-kropsmassage E-mail her på denne side. :

 

 
Yderligere regler for sponsorerede gavekort:

Nedenstående er retningslinjer, som skal overholdes, hvis et sponsoreret gavekort fra Alternativ-kropsmassage  skal være gyldigt.

  • Der må aldrig udloddes et gavekort på vegne af Alternativ-kropsmassage uden, at ejeren af Alternativ-kropsmassage  er informeret herom før udlodning og før, at gavekortet er noteret med et gyldigt gavekortnummer
  • Gavekortet er til enhver tid personligt og kan ikke videregives eller -sælges til 3. part
  • Gavekortet kan ligeledes ikke overdrages til venner og/eller familie
  • Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
  • Der kan kun benyttes ét sponsoreret gavekort pr. booking.
  • Alternativ-kropsmassage anbefaler, at gavekort benyttes i god tid inden ønsket om en behandling for, at kunne sikre sigen booking.  Kig ind på Booking

Yderligere regler for købte gavekort:

Har du købt og betalt et gavekort ved Alternativ-kropsmassage, kan dette uden indblanding fra Alternativ-kropsmassage  videresælges eller videregives til 3. part.

Udstedelsesdatoen, ændres ikke og gavekortets brugsperiode bliver derved ikke forlænget. Den oprindelige modtager af gavekortet er forpligtet til skrifteligt at give Alternativ-kropsmassage besked om overdragelsen mindst 4 uger før overdragelsen, hvor følgende oplysninger fremsendes:

  • Fulde navn på den oprindelige modtager 
  • Fulde navn på den nye modtager
  • Gavekortnummeret
  • Årsag til videregivelsen af gavekortet

Overholdes ovenstående ikke, vil gavekortet ikke være gyldig når 3. part forsøger at indløse det. At ændre ejeren af gavekortet hos Alternativ-kropsmassage er uden meromkostninger. Det er ikke muligt at overdrage/benytte et gavekort, der ikke er modtaget betaling for.