I mine mange år som heste massør både hvad angår ufaglært og faglært. Så har jeg haft mange heste igennem årerne af både de rolige, nervøse mm indenfor mine hænder og krop kontak til hestene.

Når jeg kommer til en hest. Har det altid været min hensigt at hesten hilser på mig før jeg hilser på  ejeren. 

Hesten skal have mulighed for at komme til mig og ikke omvendt.

Jeg har endnu ikke mødt en hest/pony, der ikke nød godt af at få en massage eller behandling.

Der er dog forskellige årsager til at vælge at give sin hest en behandling. 

Jeg behandler både heste, som konkurrerer på højt plan, - heste, der er i daglig ridning og heste, der bliver redet/brugt et par gange om ugen eller måneden samt heste der blot er gået på " pension " og ikke bliver brugt. .

Heste er ligesom os mennesker.

De har også brug for skønhed og velvære og nydelse.  

Det giver god mening at få sin hest behandlet ca. hver 6 - 8 uge, såfremt den er i daglig ridning og skal præstere under ridningen.

Dette for at vide, hesten er i stand til muskulært at honorere de krav, du stiller til den - gennem behandlingen ses tydeligt, hvor hestens svagheder er pt. og dermed også hvilke øvelser, det kan give mening at træne i forhold til at styrke hesten yderligere. Ydermere sikres det gennem jævne behandlinger, at hesten kan trænes uden blokeringer og begrænsninger rent fysisk. 

Også de heste, der ' ikke kan lide at blive nusset' har meget gavn af massage/behandlinger. Disse heste har erfaringsmæssigt ofte lukket kropsbevidstheden ned på lavt blus for at passe på sig selv. Det kan være den dominante hest i flokken ligesåvel som den, der rangerer lavest i flokken.

Gennem den første behandling vil disse heste ofte begynde med at give slip på de traumer, der har sat kroppen i denne position og forløse de spændinger, der er årsagen hertil. Dog skal forventes flere behandlinger for at rebalancere kroppen helt, da dette mønster kan sætte sig dybt - og jo har haft til formål at passe på hesten, omend det ikke har været et hensigtsmæssigt mønster.

Det er ALTID vigtigt at lægge mærke til, hvorvidt hesten ændrer adfærd, da dette altid har en årsag. 

Andre årsager kan du læse meget mere her xxxxxxxx, ligesom du kan læse om, hvornår det er gavnligt for hesten af få behandling, - hvornår hesten ikke må behandles - og hvordan det foregår rent praktisk.

Husk:

Behandling aldrig kan erstatte nødvendigt dyrlægebesøg