Hestens fysiske og muskulære trivsel og balance er påvirket af forskellige faktorer, - derfor skal kroppen altid ses som en helhed.  

Hesten er verdens største atlet, som skal tilpasse sig de forventninger, som der stilles i forskelligt omfang.

Ubalancer i kroppen kan skyldes såvel fysiske som mentale blokeringer,- derfor er det vigtigt at finde årsagen hertil.

Såfremt hestens udstyr ikke er tilpasset hesten og dens udvikling og muskulatur, kan dette være begrænsende faktorer, som kan kompenseres vidt for i kroppen.

Manglende eller forkert muskelsætning, uens slid på hove - og tænder, vidner om en krop, der ikke er i balance fysisk.

Hestens nervesystem påvirkes som vores både mentalt og fysisk. I og med hesten er et  byttedyr, har den et meget veludviklet nervesystem.

Derfor kan hesten udadtil virke afspændt, fordi den accepterer en tilstand, men fysisk vil den eks. ikke være afspændt omkring Diaphragma (vejrtrækningsmusklen), nervesystemet, organsystemet og blodsystemet. 

Såfremt nervessystemet ikke er afbalanceret, vil det altid påvirke organer/ fordøjelsessystemet, bindevæv, muskulatur og led negativt. 

Denne stressede tilstand vil herefter påvirke hestens udnyttelse af foderet (og div. tilskudsprodukter) og ikke give organsystemet mulighed for at udnytte foderet optimalt.

Denne blokering i organsystemet, kan igen nedsætte eks. hovvækst, da næringsstofferne hertil ikke er blevet udnyttet som ønsket. 

                           Derfor er det så vigtigt ikke kun symptombehandle, men se det store.